YIXING JINBEN PLRSTIC INDUSTRY CO.,LTD.

Yixing Jinben Plastic Industry Co., Ltd. established in 1993, collected and put bag, professional manufacturing enterprise weaving cloth, geotechnological cloth. The company lies in the towns of sluice gate of Wuxi, Changzhou, Yixing

Add: No.31, Zhakou south road, Yixing City,
P.C.:214216
TEL:+86-510-87888078 
FAX:+86-510-87888622 
CONTACT:MR JIANG +86-13961511128
URL:
www.yxjinben.com